Milli Mühendislik ile
Tasarım ve Geliştirme

Milli olması gerekliliğine inandığımız kritik teknolojilerin gelişirilmesinde yıllar boyu çalışmış bir ekibin fikir birlikteliği ile temeli atılan SATEK ARGE Savunma Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş., 16 Kasım 2016'da kuruldu.

Faaliyetlerine Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde başlayan SATEK ARGE, bugün Teknopark İstanbul’da bir Ar-Ge kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluş felsefesinin temelini oluşturan Savunma Sanayiinde Milli Ürünler yaklaşımı, bu ürünlerin Milli Mühendislik ile tasarım ve geliştirmesi ihtiyacını SATEK ARGE’nin ana faaliyet alanı haline getirmiştir.

Özgün, milli, üstün ürünlerin envantere kazandırılması temel misyonu ile SATEK ARGE; uzun yıllar savunma sanayii tecrübesine sahip mühendisleri çatısı altında biraraya getirmiştir.